مالکیت فکری


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئومباحث کاربردی حقوق مالکیت فکری برای شرکت های دانش بنیان و جستجو و تحلیل و تنیت در مورد مالکیت فکری ارائه می گردد.


مقدمه۱
مقدمه۲
انواع دارایی‌ها
تاریخچه حقوق مالکیت فکری
عواقب عدم ثبت دارایی فکری
ابعاد و جنبه‌های مالکیت فکری
پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران
تقسیم بندی مالکیت فکری
مالکیت ادبی و هنری
تعریف اختراع
حقوق علائم تجاری
انتخاب علائم تجاری
جستجو علائم تجاری
طرح صنعتی
نشان مبدا جغرافیایی
گونه جدید گیاهی
مقایسه اسرار تجاری و ثبت احتراع
مصادیق مالکسیت فکری
تعریف پتنت
موارد غیرقابل ثبت اختراع
مجوز اجباری، ابطال پتنت و ضمانت اجرایی
شرایط ثبت اختراع
مراحل ثبت اختراع از معاهده PCT
روند ثبت اختراع در کشور هدف
ثبت اختراع در ایران۱
ثبت اختراع در ایران۲
انواع پتنت‌ها
نحوه نگارش ادعانامه
نکات مهم در نگارش ادعانامه
نحوه نگارش متن توصیف اختراع
استراتژی جستجوی پتنت
دسته‌بندی بانک‌های اطلاعاتی پتنت‌ها
طبقه‌بندی اختراعات
کدهای طبقه‌بندی اختراعات
تحلیل پتنت‌ها
پردازش اطلاعات پتنت‌ها
تحلیل پتنت با نرم‌افزار Orbit
اصول تجاری سازی اختراعات
معرفی نهادهای متولی ثبت و تجاری سازی