آزمون ها

نام برگزار کننده زمان شروع قیمت وضعیت
تست آموزا ۱۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶ رایگان شرکت نکرده‌اید
افزایش مهارت های زندگی؛ کاهش آسیب های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تست آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون جامع/ پایه نهم/ یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹ فاطمه نوروزی فرامانی ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۹ رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف عربی_پایه هفتم_نمونه سوال درس ۸ و ۹ زهرا نکونام ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
مسابقه علمی دانشکده پزشکی محمدرضا رحیمی زاده نهاوندی ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷ رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف عربی_پایه هشتم زهرا نکونام ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف درس عربی_پایه هفتم زهرا نکونام ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
پیش آزمون دوره ۷ دی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش-EDC آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
پس آزمون دوره ۷ دی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش-EDC آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
پس آزمون ۳۰ آدر آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
نظر سنجی دوره ۷ دی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش-EDC آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
پیش آزمون ۳۰ آدر آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تست نظر سنجی ۲ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
پیش آزمون کارگاه ۱ مورخ ۲۶ آذر ماه ۹۹ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
پس آزمون تست کارگاه ۲۶ آذر آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف درس عربی_پایه هفتم زهرا نکونام --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف درس عربی_پایه هشتم زهرا نکونام --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف درس عربی_پایه نهم زهرا نکونام --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تکلیف درس عربی_پایه نهم زهرا نکونام --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۱۶ آبان - نهم کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تست افرانت احسان بخشمندی ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵ رایگان شرکت نکرده‌اید
چرتکه - مایند۴ چرتکه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
چرتکه - مایند۲ چرتکه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
چرتکه - مایند چرتکه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰ رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون مهارت کاردانش عکاسی رنگی دارالفنون --- ۵,۰۰۰ تومان شرکت نکرده‌اید
کنکور عمومی ریاضی و فنی ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
کنکور تخصصی، ریاضی و فنی ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
کنکور عمومی، تجربی ۹۸ دیدنی‌ها --- رایگان شرکت نکرده‌اید
کنکور اختصاصی، تجربی ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
کنکور عمومی، انسانی ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون عکاسی سیاه و سفید دارالفنون --- ۵,۰۰۰ تومان شرکت نکرده‌اید
کنکور اختصاصی، انسانی ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
کنکور اختصاصی، هنر ۹۸ آموزا --- رایگان شرکت نکرده‌اید
تست هوش دارالفنون --- ۱,۰۰۰ تومان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۱۵ فروردین ۹۹ (متناسب با مباحث ۲۹ فروردین ) -یازدهم تجربی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۲۹ فروردین ( ویژه آزمون ۱۲ اردیبهشت ) - ششم دبستان کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین ( ویژه مباحث ۱۲ اردیبهشت) - دوازدهم ریاضی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین ( ویژه مباحث ۱۲ اردیبهشت) - یازدهم ریاضی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین ( ویژه مباحث ۱۲ اردیبهشت) - دهم ریاضی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین ( ویژه ۱۲ اردیبهشت) - دوازدهم تجربی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین - نهم کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین ( ویژه مباحث۱۲ اردیبهشت) - یازدهم تجربی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین - دهم تجربی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیرحضوری ۲۹ فروردین - هشتم کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۲۹ فروردین - هفتم کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۲۹ فروردین - دهم انسانی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۲۹ فروردین - یازدهم انسانی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید
آزمون غیر حضوری ۲۹ فروردین - دوازدهم انسانی کانون فرهنگی آموزش --- رایگان شرکت نکرده‌اید