پیغامی سری برای موفق شدن


تــوضــیحــات
فــایل ها

بخشی از آنچه در این محصول می‌آموزید:

موفقیت نتیجه‌ی مستقیم، انتخاب‌های کوچک، ناچیز و لحظه‌به‌لحظه شما می‌باشد.
مهم نیست چقدر سریع شروع کنید، مهم نیست چقدر استعداد یا مهارت دارید.
هیچ‌کدامشان مهم نیستند. آدم‌های باپشتکار موفق می‌شوند.
فقط یک روش برای موفقیت وجود دارد .
رازی که سال‌هاست فراموش‌شده؛ موفقیت فقط با سخت‌کوشی شدید به‌دست می‌آید. باید سخت کار کنید.
این سخت کار کردن تبدیل به راز شده است.
مهم نیست یک نفر چقدر مستعد و با امکانات می‌باشد ، شما می‌توانید  هرکسی رو با هر شرایطی شکست بدهید. می‌توانید در طول زمان به هر هدفی دارید؛ برسید. البته اگر پشتکار و تداوم داشته باشید، در هر مسابقه‌ای می‌توانید  رقیب‌هایتان را شکست بدهید.
یک فایل صوتی و سه عدد قیلم


عوامل : دارن هاردی

مدت زمان : ۰۱:۳۸:۰۰
فایل صوتی
سمینار