چگونه قطعا به آرزوهای‌تان برسید


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب صوتی «چگونه قطعا به آرزوهایتان برسید» اثر دارن هاردی، به شما کمک می‌کند خواسته‌ها و آرزوهای خود را کشف و عملی کنید و به تحول واقعی در زندگیتان برسید. این کتاب صوتی از روی فایل ویدیویی آن ترجمه و آماده‌سازی شده است.

دارن هاردی یکی از مطرح‌ترین اساتید موفقیت و تحول فردی و سازمانی در دنیای امروز است. کتاب اثر مرکب او چنان شوق و استقبالی از سوی مخاطب جهانی (از جمله مخاطب ایرانی) در پی داشته که او را به چهره‌ای بی‌بدیل در این حوزه تبدیل کرده‌است. آموزه‌های او به قدری ساده هستند که هرکسی توان اجرای آن را در خود می‌بیند و چون این آموزه‌ها را به کار ببندد، تاثیری شگفت‌ آوررا در تمامی بخش‌های زندگی خود مشاهده خواهد کرد و نتیجه‌اش رقم خوردن زندگی مطابق اهداف و آرزوهایی‌ست که فرد در گذشته آن‌ها را جزو محالات و خیالات قلمداد می‌کرده‌است. بخشی از مهم‌ترین این آموزه‌ها را می‌توانید در همین برنامه‌ی آموزشی سراغ بگیرید. برنامه‌ای که تنها یک هدف دارد: تحقق تحول واقعی در زندگی هر کدام از شما.


عوامل : دارن هاردی

مدت زمان : ۰۰:۵۰:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها دارن هاردی آرزوهای بزرگ فرآیند بادگیری

مشاغل مدیر مخاطب عام