معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان


تــوضــیحــات
فــایل ها

معافیت مالیاتی یکی از مهمترین حمایت‌هایی است که شرکت‌های دانش بنیان از آن بهره‌مند هستند. در این ویدئو نکات و فرایندهایی که شرکت های دانش بنیان توسط آن شامل این معافیت می‌شوند بررسی شده است.


مقدمه و نکات عمومی
معرفی شرکت‌های مشمول به سازمان مالیات
تکمیل اظهارنامه مالیاتی
حسابرسی شرکت‌های بزرگ
تعامل با ممیزان مالیاتی
مشکلات و اعتراضاتتگ ها مالیات