باورهایی برای یک زندگی موفق


تــوضــیحــات
فــایل ها

سمینار آموزشی دارن هاردی به نام "باورهایی برای یک زندگی موفق"

تأثیر سیستم عقیده و باورهای شما در موفقیت

بخشی از آنچه در این محصول می‌آموزید:

این عقاید هستند  که سرنوشت مارو شکل می‌دهند .
این عقاید ما هستند که دیدگاه مارو نسبت به دنیا تعیین می‌کنند.
حس ما، طرز نگاه، طرز شنیدن. براساس عقایدی هستند که از قبل تو ذهن ما بارگزاری شدند؛ در نهایت دنیا رو بر همون اساس می‌بینیم. همین الان همه‌ی شما دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در دنیا دارید.
«توانایی شما در موفقیت»، «توانایی شما در پشتکار»، «توانایی شما در صحبت با دیگران»، «توانایی شما در برقراری ارتباط با دیگران»؛ همگی به سیستمهای عقیدتی و باورها شما مربوط میشوند که در ذهن شما نصب و بارگزاری شده اند.
پس اگه یاد بگیرین عقایدتان را  تغییر بدهید ، میتوانید زندگیتان را  تغییر بدهید.
می‌توانید  نتایج  را  تغییر بدهید  و به نتیجه برسید.
می‌توانید با از بین بردن بعضی از اون عقاید اشتباه که جلوی پیشرفت شما رو گرفته اند  و از آنها بی‌خبرید، موفق بشوید.
این برنامه  میتواند دریچه‌ای باشه که با بازشدنش سیلابی مهیا شود
تا توانایی‌های درونی شما را سیراب کند تا کسی بشوید  که همیشه تواناییش را  داشتید.


عوامل : دارن هاردی

مدت زمان : ۰۰:۵۲:۰۰
فایل صوتی
سمینارتگ ها دارن هاردی

مشاغل مدیر