دیوانگان ثروت‌ساز


تــوضــیحــات
فــایل ها

اثر «دیوانگان ثروت‎ساز» اصول زندگی در دوران جدید است. دورانی که در آن از عصر انبوه‎سازی صنعتی خبری نیست و وعده‎ای داده نشده که برای اشخاص، امنیت شغلی و به تبع آن امنیت زندگی فراهم آورد. در این میان تنها کسانی موفق خواهند بود که فنون زندگی در عصر جدید را بدانند و به کار ببندند و فکر نکنند که آسمان همیشه این رنگی‎ست.
این کتاب همچون دفترچه‌ی راهنمای موفقیت و مسیر پیشرفت است، در مسیر پرچالش و سخت رؤیاها و اهداف کمک می‌کند تا بتوان از همه‌ی ظرفیت‌ها استفاده کرد. نویسنده‌ی این اثر براساس سال‌ها تجربه‌اش در حوزه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار و موفقیت این کتاب را به نگارش درآورده و اصول مربوط به کارآفرینی را با زبانی ساده و قابل‌درک ارائه داده است. او طی این کتاب کارآفرینی را شبیه سوارشدن بر قطار وحشت شهربازی‌ معرفی می‌کند و از ریسک و لذت شیرین آن سخن می‌گوید. «دارن هاردی» معتقد است کارآفرینی در وجود همه‌ی انسان‌ها ریشه دارد ولی همراهش چالش‌ها و مشکلاتی نیز هست. این نویسنده در طی این کتاب سعی بر اتفاق سه چیز دارد: «قدرت بیشتری پیدا ‌کنید.»، «به‌خوبی برای مسیر مجهز ‌شوید.» و «اعتمادبه‌نفس بیشتری نسبت به قبل پیدا کنید.»


عوامل : دارن هاردی

مدت زمان : ۰۷:۵۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سومتگ ها انگیزش موفقیت کسب و کار موفقیت در زندگی موفقیت شغلی ثروت

مشاغل مدیر کارآفرین