دستیابی به اهداف - دیو کرانشاو


تــوضــیحــات
فــایل ها

دستیابی به اهداف

دیو کرانشاو

تعیین اهداف دست‌یافتنی یکی از اولین گام‌ها در جهت رسیدن به موفقیت در کار و توسعه فردی هدفمند است

در این دورهء مهارت‌های کسب و کارِ lynda.com، دیو کرنشاو (Dave Crenshaw) روش‌های هوشمندانه‌ای را به شما خواهد آموخت، از جمله: ایجاد بینش، توسعه اهداف قابل سنجش، تحقق این اهداف و علنی ساختن تعهد به منظور پرورش مسئولیت‌پذیری.

در طول این دوره باید اهمیت جشن گرفتن برای موفقیت‌ها و قدردانی از خود به خاطر پیشرفت‌ها را درک کنید تا انگیزه خود را حفظ کرده و الگویی را برای تعیین اهداف موفقیت‌آمیز خلق کنید.

موضوعات این دوره:

• ایجاد یک بینش

• تقسیم‌بندی به منظور موفقیت

• اقدام کردن

• پرورش مسئولیت‌پذیری

• پیگیری پیشرفت


عوامل : دیو کرانشاو حامد بیطرفان

مدت زمان : ۰۰:۲۵:۰۰
بخش اول



تگ ها شادن پژواک دوره های آموزشی لیندا دستیابی به اهداف برنامه ریزی برای اهداف

مشاغل مخاطب عام کار آفرین