کارگاه پیاده سازی جاوا و اوراکل به صورت یکپارچه


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی دوره: در این دوره فیلم آموزشی درباره ی لینک کردن دو مبحث اوراکل و جاوا صحبت می کنیم و کار را به صورت عملی و پیشرفته بررسی خواهیم کرد.


عوامل : امیرسام بهادر

مدت زمان : ۰۳:۳۲:۰۰
بخش چهارم

مشاغل برنامه ‌نویس مهندس IT