آموزش Jquery


تــوضــیحــات
فــایل ها

فنّاوری Jquery که از فرزندان Java Script می‌باشد، طراحی سایت را متحول نموده است. آموزش Jquery ( آموزش جی کوئری ) طراحی وب‌سایت‌های امروزی را می‌توان یکی از پایه آن را Jquery نامید.


عوامل : طاهره غلامی

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها آموزش Jquery وب صفحات وب فریمورک های وب

مشاغل مهندس IT مهندس کامپیوتر