پیاده سازی یک فروشگاه با laravel


تــوضــیحــات
فــایل ها

فریم‌ورک لاراول از جمله فریم ورک‌های پرکاربرد توسط برنامه‌نویس‌ها و شرکت‌های برنامه‌نویسی هست بر همین اساس سعی شده دوره‌های کاربردی با این فریم ورک محبوب تهیه شود.

در این دوره آموزشی سعی شده یک فروشگاه اینترنتی مشابه فروشگاه دیجی کالا با فریم ورک لاراول آماده شود امروزه در دنیای وب ایران هم استفاده از این فریمورک در حال گسترش است. نکته‌ای که باعث ایجاد برتری فریم ورک Laravel بر دیگر فریمورک های می‌شود منظم بودن و سادگی کار با این فریمورک است. در این دوره آموزشی سعی می‌شود یک سایت فروشگاهی بر بستر فریمورک Laravel پیاده‌سازی شود تا آموزش به‌طور کامل و کاربردی باشد.


عوامل : احسان مینایی زاده

مدت زمان : ۰۴:۱۲:۰۰
بخش اولتگ ها لاراول فریمورک های وب

مشاغل مهندس IT مهندس کامپیوتر