آموزش Layouts و UX در وب، ویژگی های جدید و جلوگیری از اشتباهات رایج


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی دوره: صفحه در طراحی سایت دو کلمه UX و UI بسیار استفاده می شود و عنوان شغلی برخی از طراحان وب سایت UX Designer و برخی دیگر UI Designer می باشد. تفاوت این دو در کجاست که در این مقاله سعی دارم تفاوت بین این دو مورد را به طور کامل برای شما شفاف سازی نمایم.


مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارمتگ ها : آموزش Layouts و UX

مشاغل : برنامه ‌نویس