مرور و آشنایی با برنامه نویسی Ios


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی دوره: سیستم‌عامل ios سیستم عامل مربوط به محصولات اپل می باشد.


مدت زمان : ۰۰:۲۴:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمتگ ها : IOS

مشاغل : برنامه ‌نویس