آموزش Spring MVC, JPA, Web Template


تــوضــیحــات
فــایل ها

Spring MVC یک فریم ورک برای تولید web application با استفاده از الگوی طراحی Model-view-controller است. این فریم ورک بر پایه Servlet API و Spring Framework بنا نهاده شده است و زبان برنامه‌نویسی آن نیز جاوا می‌باشد.


مدت زمان : ۰۲:۳۱:۰۰
بخش اولتگ ها برنامه نویسی

مشاغل مهندس IT