کلید


تــوضــیحــات
فــایل ها

داستان باز شدن قفل روح

بسی پاپکین زنی بیوه و میانسال است که در آپارتمانی در نیویورک زندگی می‌کند.او که سالهاست در دنیای تنهایی خودش به سر می برد، نسبت به همه آدم‌ها و همسایگانش بدبین است و با کسی ارتباط ندارد. روزی هنگام خروج از آپارتمان همچون همیشه در را قفل می‌کند و حتی سوراخ کلید را هم با بتونه پر میکند تا نیروهای مافوق بشری به آپارتمانش راه پیدا نکنند اما در غروب این روز به خصوص با صحنه‌هایی از زندگی مواجه می‌شود که به کلی روحش را دگرگون می‌کند.

این داستان در دقایق پایانی چرخشی به سمت ماوراء دارد که حال و هوای شخصیت اصلی را دگرگون می‌سازد. در اجرا سعی شده از طریق موسیقی زیرکلام در بخش کلیسا و لحن متناسب برای جملات پایانی، این ویژگی اثرگذارتر شود.


عوامل : ایزاک بشویس سینگر

مدت زمان : ۰۰:۴۴:۰۰
بخش اولتگ ها اجتماعی داستان کوتاه تراژدی

مشاغل عمومی