چگونه حافظه برتر داشته باشیم


تــوضــیحــات
فــایل ها

این‌ کتاب‌، راهنمایی‌ عملی‌ است‌ که‌ به‌ شما امکان‌ می‌دهد حافظه‌ای‌ قوی‌، سریع‌ و مطمئن‌ را در خود به وجود آورید و آن‌ را حفظ‌ کنید. جنبه فیزیولوژیکی‌ عملکرد و تربیت‌ حافظه‌ در این‌ کتاب‌ به‌ شکل‌ گسترده‌ای‌ موردبررسی‌ قرارگرفته‌ و نویسنده‌ تأثیر برخی‌ مواد معدنی‌ و ویتامین‌ها را بر عملکرد حافظه‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌.


عوامل : اکرم پریمون

مدت زمان : ۰۸:۱۶:۰۰
حافظه چیست؟
بیماریهای حافظه
حافظه ای قدرتمند
بهداشت حافظه
ویتامینهایی برای تقویت کارهای فکری و حافظه
درمان پزشکی یاد زدودگیها
داروها و مخدرهای مغزی و خطرات آنها
تمرینات تنفسی و یونیزاسیون منفی هوا
اصول اساسی پرورش حافظه
حافظه و ایجاد تمرکز حواس
ضمیر ناخودآگاه در خدمت حافظه
چند روش برای به خاطر سپردن
توصیه هایی برای والدینتگ ها کتاب گویا حافظه حافظه برتر

مشاغل دانش آموز دانشجو مخاطب عام دانشجویان دانش آموزان محصل والدین