مامان و معنی زندگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب مامان و معنی زندگی مانند سایر آثار یالوم رمانی در سبک روانشناسی است که شگفتی‌های موجود در قلب رابطه درمانی را می‌کاود و رویارویی نویسنده و بیمارانش را با ژرف‌ترین چالش‌های زندگی آشکار می‌سازد.این کتاب از متون علمی و رانشناسی است که برای فهم عامه مردم تنظیم شده‌است.دکتر یالوم سعی دارد تجربیات روان‌درمانی خود را در قالب داستان و به زیبایی تمام بیان کند و در این روایت جذاب، ما را با انواع اصطلاحات تخصصی آشنا می‌سازد.

"داستان‌های روان‌درمانی"

ناشر: نشر جامی

سال چاپ: 1396

 


عوامل : اروین دی یالوم رضا عمرانی سعید نیک منش

مدت زمان : ۱۲:۰۰:۰۰
بخش اول

مشاغل درمانگر عامه مردم