جاناتان مرغ دریایی


تــوضــیحــات
فــایل ها

این رمان کوتاه روایتگر عزم و اراده مرغی دریایی است به نام جاناتان که نمی‌خواهد همچون گذشتگان زندگی کند و پا جای پای دیگران بگذارد. این داستان می‌تواند تلنگری باشد برای ما که آزادی را در عشق ورزیدن بیابیم و آنگونه که آرزو داریم زندگی‌مان را بسازیم...


عوامل : معصومه عزیز محمدی امیرمحمد صمصامی

مدت زمان : ۰۱:۳۳:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم