فیزیک پایه ی کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث موج های الکترو مغناطیس از درس فیزیک پایه ی کنکور  توسط آقای افشین مینو  تدریس می‌شود.


عوامل : افشین مینو

مدت زمان : ۰۲:۳۵:۰۰
موج های الکترو مغناطیس
حرکت شناسی دینامیک حرکت نوسانی
موج و صوت بازتابش نورتگ ها نکات کنکوری

مشاغل دانش آموز