امتحان نهایی جبر و احتمال


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث امتحان نهایی جبر و احتمال توسط حامد آصفی تدریس می‌شود.

.


عوامل : حامد آصفی

مدت زمان : ۰۱:۰۷:۰۰
جبر و احتمالتگ ها پیشرفت تحصیلی نکات امتحانی

مشاغل دانش آموز