آموزش نمای سرامیک، گل بلندر، تزئین کوزه


تــوضــیحــات
فــایل ها

ساخت انواع گل ، کوزه آرایی، ساخت انواع تابلوهای سرامیکی
آموزش از مقدماتی تا پیشرفته انجام شده است

1- آموزش نمای سرامیک

2-آموزش ساخت گل بلندر

3-آموزش تزئین کوزه

 


عوامل : خانم پروانه اسکویی

مدت زمان : ۰۶:۲۰:۰۰
آموزش گل بلندر
نمای سرامیک
آموزش تزئین کوزهتگ ها کارهای هنری تزئین کوزه گل بلندر نمای سرامیک

مشاغل هنرمند