آموزش AngularJS


تــوضــیحــات
فــایل ها

AngularJS یک فریم ورک MVC هست که برای ساخت برنامه‌های وب تک‌صفحه‌ای (Single Page Application) که به اختصار SPA نامیده می‌شوند استفاده می‌شوند.


عوامل : احسان مینایی زاده

مدت زمان : ۰۴:۱۲:۰۰
بخش اولتگ ها برنامه نویسی

مشاغل مهندس IT