مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو با مهارت‌های ارتباطی و مشتری مداری، موفقیت در کسب و کار، شناخت بهتر نیاز و نحوه برخورد با مشتریان و یادگیری فنون مذاکره و جذب مشتریان آشنا می‌شوید.


شناخت مشتری
بازاریابی و فروش
مدیریت ارتباط با مشتری
فنون مذاکره با مشتریتگ ها بازاریابی

مشاغل بازاریاب