بیگانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

کامو در مقدمه‌ای بر این رمان می‌نویسد: دیرگاهی است که من رمان «بیگانه» را در یک جمله که گمان نمی‌کنم زیاد خلاف عرف باشد، خلاصه کرده‌ام: «در جامعۀ ما هر کس که در تدفین مادر نگرید، خطر اعدام تهدیدش می‌کند.» منظور این است که فقط بگویم قهرمان داستان ازآن‌رو محکوم‌به اعدام شد که در بازی معهود مشارکت نداشت. در این معنی از جامعه خود بیگانه است و از متن برکنار؛ در پیرامون زندگی شخصی، تنها و در جستجوی لذت‌های تن سرگردان. ازاین‌رو خوانندگان او را خودباخته‌ای یافته‌اند دستخوش امواج و…


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۴:۲۰:۰۰
فصل اول
فصل دوم



تگ ها کتاب گویا