راز و رمز تفکر مثبت


تــوضــیحــات
فــایل ها

واقعیت این است که امروزه همه جا صحبت از داشتن تفکر مثبت دربار? زندگی است، اما کمتر کسی قادر است واقعاً آن را در زندگی خود پیاده کند. از طرفی خیلی‌ها تصور می‌کنند مثبت‌اندیشی یعنی بی‌توجهی به جهان اطراف و بی‌خیالی به اتفاقات پیش‌آمده که البته صد درصد اشتباه است. تفکر مثبت یعنی دیدن و فهم زیبایی‌های جهان، شور و حرارت زندگی. یعنی به جای عیب‌جویی و بدفهمی سعی کنیم جهان را از منظری سراسر خیر و نیک ببینیم. چنین چیزی اول باید در وجود ما و در اندیش? ما باشد.
کتاب راز و رمز تفکر مثبت به شیوه‌ای تازه ما را با تفکر مثبت رو به رو می‌کند. به ما راهکار و اصولی را نشان می‌دهد که با شیوه‌ای نو به وضعیت‌های زندگی بنگریم و شادمانه بر آ‌ن‌ها فایق آئیم. این کتاب شجاعت زندگی‌کردن در سلامت و صلح را به طرزی پایدار به ما می‌آموزاند.


عوامل : کریستوف ژانر ژازله کریستوف ژانر ژازله

مدت زمان : ۰۴:۴۰:۰۰
فهرست کتابتگ ها تفکر مثبت حرارت زندگی فهم زیبایی‌های جهان شور و حرارت زندگی شجاعت زندگی‌کردن راز و رمز تفکر مثبت