عشق ورای ایمان


تــوضــیحــات
فــایل ها

زیباترین متن ادبی جهان در باب عشق

کتاب عشق ورای ایمان موعظه‌ای است از زبانِ هنری دراموند اسکاتلندی که جهان را از برای یافتن معنای زندگی درنوردید و طولی نکشید که به دل دانست پاسخ سوالش همین‌جا در گوشه‌ی قلبش نهفته است.
او زندگی خود را وقف تدریس علوم طبیعی در گلاسکو کرد، اما همواره برای جمعیت‌های کوچک مشتاق از عشق و بزرگداشت این ودیعه‌ی تابان می‌گفت.


عوامل : پائولو کوئولیو

مدت زمان : ۰۱:۴۵:۰۰
بخش اولتگ ها عاشقانه دیدگاه ادبی هنری

مشاغل عمومی