ریش‌آبی


تــوضــیحــات
فــایل ها

هفت داستان مملو از طنازی‌های بی‌پرده و خیال‌پردازی‌های جذاب

بازگویی‌های بازیگوشانه و ویرانگرانه‌ی آنجلا کارتر از افسانه‌های پریان شارل پرال، زنان کاردان، تبهکاران سیاه‌دل، حیوانات مکار و دگرگونی‌هایی باورنکردنی را شامل می‌شود.
در این هفت داستان مملو از طنازی‌های بی‌پرده و زمینی و خیال‌پردازی‌های گوتیک که هیج چیز آن طوری نیست که به نظر می‌رسد.


عوامل : آنجلا کارتر

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها داستان کوتاه تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل عمومی