جاده


تــوضــیحــات
فــایل ها

کورمک مک‌کارتی در داستان جاده، چنین سرزمینی را تخیل می‌کند. کورمک خودش و پسرش را در کشوری که در شرایط بحرانی پس از جنگ و انفجار هستند، تصور می‌کند. آن‌ها جزو معدود بازماندگانی هستند که برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.


عوامل : کورمک مک کارتی

مدت زمان : ۱۰:۰۷:۰۰
بخش اولتگ ها اجتماعی رمان تخیلی

مشاغل عمومی