بچه ها در جشن تولد


تــوضــیحــات
فــایل ها

این کتاب صوتی از سه داستان به نام‌های: بچه‌ها در جشن تولد ، خاطره یک کریسمس ، درخت شب تشکیل شده‌است که همگی بر محور خاطرات دوران کودکی و نوجوانی روایت می‌شوند.


عوامل : بهادر ابراهیمی

مدت زمان : ۰۲:۲۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجمتگ ها داستان