مثلثات از پایه تا پیشرفته


تــوضــیحــات
فــایل ها

  • این محصول به طور جامع کلیه مبحث مثلثات از پایه تا پیشرفته و حتی کنکور تجربی را به همراه کلیه نکات خاص درس مثلثات و دوره کنکوری فقط در حدود 11 ساعت و 45 دقیقه تدریس نموده و تست های فراوان و هدفمند از تست های کنکور و تست های تالیفی حل گردیده است، با مطالعه این منبع از هر منبع دیگر بی نیاز خواهید بود.

  • کلیه فرمول های ریاضی در فضای پاورپوینت تایپ شده و با کیفیت بالا با حضور مدرس در فیلم آموزشی تدریس می گردد و در بخش های مختلف آن نیز دقائقی رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

  • فایل ها برای راحتی شما که بتوانید به راحتی در کامپیوتر خانگی یا تلویزیون فلش خور مجددا استفاده کنید، قابل دانلود می باشد ولی دوست عزیز مدرس با زحمات بسیار زیادی این فیلم ها را تهیه کرده و  از کپی فایل جهت غیر از خریدار اصلی رضایت نداشته و از این کار اخلاقاً خودداری نمایید.


عوامل : هادی مسلم پور

مدت زمان : ۱۱:۴۵:۰۰
بخش اول : اندازه گیری زاویه
بخش دوم : معرفی نسبت های مثلثاتی
بخش سوم : اندازه نسبت های مثلثاتی مهم
بخش چهارم : ساده ترین روابط مثلثاتی
بخش پنجم : فن تبدیل سینوس و کوسینوس در حل مسائل
بخش ششم : روابط مثلثاتی در دو زاویه متمم و مکمل
بخش هفتم : بررسی سینوس و کوسینوس با کمان کا پی
بخش هشتم : بررسی تانژانت و کتانژانت با کمان کا پی
بخش نهم : بررسی نسبت های دارای کمان کا پی دوم
بخش دهم : فرمول های کمان مرکب
بخش یازدهم : تانژانت کمان مرکب حاوی 45 درجه
بخش دوازدهم : مثلث های معروف
بخش سیزدهم : مبحثی دیگر در کمان های مرکب
بخش چهاردهم : جمع سینوس و کوسینوس یک زاویه
بخش پانزدهم : رابطه ای خاص در تانژانت ها
بخش شانزدهم : سینوس و کوسینوس دو آلفا
بخش هفدهم : توان دوم جمع و تفاضل سینوس و کوسینوس
بخش هجدهم : نسبت های مثلثاتی کمان دو آلفا بر حسب تانژانت دو آلفا
بخش نوزدهم : مربعات نسبت های مثلثاتی بر حسب کوسینوس دو آلفا
بخش بیستم : تبدیل جمع به ضرب در سینوس و کوسینوس
بخش بیست و یکم : جمع و تفریق تانژانت و کتانژانت
بخش بیست و دوم : جمع توان چهارم و ششم سینوس و کوسینوس
بخش بیست و سوم : معادلات مثلثاتی ( 1 )
بخش بیست و چهارم : معادلات مثلثاتی ( 2 )
بخش بیست و پنجم : نسبت های مثلثاتی سه آلفا
بخش بیست و ششم : نسبت های مثلثاتی در کمان های حاوی پی چهارم
بخش بیست و هفتم : کاربرد مثلثات
بخش بیست و هشتم : دوره تناوبتگ ها کنکور ریاضی ریاضیات مثلثات ریاضی تجربی تجربی دبیرستان ریاضیات تجربی رایگان فرمول های مثلثات مثلثات تجربی مثلثات کنکور تجربی بانک تست حل مسائل مثلثات درسنامه تست کنکور دوازدهم متوسطه دوم

مشاغل دانش آموز مدرس کنکور