ریاضی/هندسه/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

به طور کلی ریاضی پایه هفتم شامل ۹ فصل و ۳ بخش اصلی است:

۱- بخش عمده کتاب یعنی ۶ فصل، در خدمت «حساب» هستند .

۲- فصل چهارم و ششم از «هندسه» می‌گوید.

۳- یک فصل از کتاب هم تحت عنوان «راهبردهای حل مسئله» وظیفه مرور ۸  فصل دیگر را بر عهده دارد .

✳️ «هندسه» تمرین می‌کنیم تا ابعاد مختلف هوش فضایی خود را تقویت کنیم و سپس آن را به عنوان یک مهارت در روزمرگی‌هایمان به کار گیریم .

شناخت نقطه، خط، زاویه، اشکال مساوی و در نهایت آشنایی با مباحث کاربردی سطح و حجم و دوران سطح می‌تواند دید نسبتاً جامعی از تجسم فضایی و هندسی را سبب شود .

✳ ️امید است با فراگیری مباحث حساب و هندسه بتوانیم مهار‌ت‌های حل مسئله در این حیطه‌ها را هم به خوبی کسب کنیم و فهمیدن، قدرت بیان مسائل به زبان خود، خوب فکر کردن، تلاش برای شروع حل مسائل و در نهایت پشت‌کار که بنیان موفقیت محسوب می‌شود را تمرین کنیم.

روناک احمدی


عوامل : روناک احمدی

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
جزوهتگ ها هندسه

مشاغل پایه هفتم