آموزش Catia / قالب


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بخش از آموزش یاد می‌گیریم که:

- مقدمه و آشنایی با برنامه و ماژول های آن

- مروری بر محیط کاری برنامه

- نحوه ورود به محیط Sketcher ، تعریف و نام گذاری یک قطعه جدید

- معرفی اجزاء Sketcher


مدت زمان : ۰۱:۵۴:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم