آموزش Catia / ماشین


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بخش از آموزش یاد می‌گیریم که:

- طراحی بلوک خام

- سه‌بعدی سازی بلوک خام

- تنظیم شفافیت بلوک خام برای نمایش قطعه طراحی‌شده

- نمایش ترسیمات


مدت زمان : ۰۲:۲۵:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهمتگ ها آموزش Catia طراحی ماشین