تلفن بی موقع


تــوضــیحــات
فــایل ها

خلاصه:

 ساعت سه بعد از نیمه شب زنگ تلفن در خانه میپیچد."جک "با فریاد همسرش از خواب می‌پرد و می‌رود گوشی را برمی‌دارد.آن سوی خط صدای زنی مست می‌آید که می‌خواهد با مردی به نام " باد" صحبت کند.جک با عصبانیت گوشی را می‌گذارد.این اتفاق یکی دوبار دیگر می‌افتد.جک و آیریس که حسابی بی‌خواب شده اند تا خود صبح توی تختخواب از چیزهایی حرف می‌زنند که تا بحال نگفته بودند و تازگی دارد.در حالی که صبح روز بعد کار و زندگی روزمره دوباره در انتظار آنان است.

آنسوی خط چه کسی تو را می‌خواند؟

 ناشر: نشر چشمه

 سال چاپ: ۱۳۷۸

 شابک:964-6481-63-9


عوامل : ریموند کارور مصطفی مستور

مدت زمان : ۰۰:۴۸:۰۰
بخش اول
بخش دومتگ ها کتاب صوتی اجتماعی خانوادگی داستانی کوتاه