انتری که لوطی اش مرده بود


تــوضــیحــات
فــایل ها

"انتری که لوطی اش مرده بود و چند داستان دیگر" مجموعه ای است از بهترین داستان های صادق چوبک که از چهار مجموعه داستان وی، بنام های "خیمه شب بازی"، "انتری که لوطی اش مرده بود"، "روز اول قبر" و مجموعه‌ی "چراغ آخر" گلچین شده است. این داستان ها حکایت سیه روزی طبقه فرودستی از جامعه است که با قلم واقع گرای صادق چوبک، به بی واسطه ترین شکل ممکن به تصویر کشیده می شوند. بیان واماندگی‌های انسانی، جزئی‌نگری‌ها، درون‌بینی‌ها و زخم واکردن عقده‌های واکوفته از دیگر خصوصیات این داستان‌های درخشان می‌باشد


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۴:۰۰:۰۰
مردی در قفس
عدل
مسیو الیاس
یحیی
انتری که لوطی اش مرده بود
قفس
عروسک فروشی
دسته گل
یک چیز خاکستری
پاچه خیزک
همراه
چشم شیشه ای
همراه (شیوه دیگر)
دزد قالپاق
بچه‌گربه‌ای که چشمانش باز نشده بود
کفترباز
پریزاد و پریمان