کیلومتر شمارش دست نخورده؟


تــوضــیحــات
فــایل ها

در اجرای این داستان ریموند کارور استفاده از دو گوینده - زن و مرد- به بخش‌های گفتگوی داستان، سر زنگی خاصی بخشیده و کلیت اثر را شنیدنی‌تر و به‌یادماندنی‌تر کرده است.


عوامل : ریموند کارور

مدت زمان : ۰۰:۲۹:۰۰
بخش اولتگ ها : کتاب صوتی