بله ونه


تــوضــیحــات
فــایل ها

بازیگر جوانی برای گرفتن نقش کوچکی در تئاتر نزد کارگردان صاحب نام و پرمدعایی می رود.کارگردان درباره نقش بازیگر برای او تحلیل های مبسوطی می کند در حالی که براساس متن نمایش،دیالوگ های بازیگر صرفا /بله ونه/می باشد.


عوامل : رضا عمرانی گراهام گرین

مدت زمان : ۰۰:۳۱:۰۰
بخش اولتگ ها اجتماعی نمایشنامه