فیزیک کنکور


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث ادامه‌ی حرکت نوسانی از درس فیزیک کنکور توسط آقای سپهر مهرور تدریس می‌شود.


عوامل : حمیدرضا بروشکی سپهر مهرور

مدت زمان : ۰۵:۰۵:۰۰
حرکت نوسانی
ادامه‌ی حرکت نوسانی
دینامیک
حرکت شناسی ۳
القای الکترومغناطیستگ ها نکات کنکوری

مشاغل دانش آموز