آموزش Laravel


تــوضــیحــات
فــایل ها

لاراول یک فریمورک متن باز PHP برای توسعه برنامه‌های تحت وب با معماری MVC هست، از ساختار این فریمورک این‌طور برمی‌آید که شبیه سایر پروژه‌های نرم‌افزاری، در پی ارتقاء فریمورک ها و بعضی بر پایه ایده‌های ناب از سایر فریمورک ها و البته ویژگی‌های منحصر به فرد خودش ساخته شده است.


عوامل : احسان مینایی زاده

مدت زمان : ۰۲:۴۹:۰۰
بخش اولتگ ها Laravel فناوری اطلاعات فریمورک های وب

مشاغل مهندس IT مهندس کامپیوتر