معرفی و مقدمات زبان اسمبلی


تــوضــیحــات
فــایل ها

دوره: زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین است و اغلب هنگام ارتباط با سیستم عامل، دسترسی مستقیم به خواص کلیدی ماشین یا برای بهینه کردن قسمت‌های حساس برنامه‌های کاربردی و افزایش سرعت اجرای آن‌ها استفاده می‌شود. برنامه‌نویسی زبان اسمبلی نسبت به زبان‌های سطح بالا دشوارتر است. برنامه‌نویس باید به جزئیات توجه بیشتری نشان دهد و اطلاعات کافی نسبت به پردازنده مورد استفاده داشته باشد. اما برنامه‌های اسمبلی که ماهرانه نوشته‌شده باشند می‌توانند سریع‌تر و با حافظه کمتری از برنامه‌های مشابه نوشته‌شده با زبان سطح بالا اجرا شوند.


عوامل : سیدمهدی حسن پور

مدت زمان : ۰۰:۵۴:۰۰
بخش دومتگ ها زبان اسمبلی اسمبلی

مشاغل برنامه ‌نویس