امپراطوری ایران


تــوضــیحــات
فــایل ها

درباره‌ی امپراطوری ایران در دوره قبل از ورود اسلام اطلاعاتی دارید؟ آیا می دانید تاریخ مکتوب ایران در این دوره، بیش از همه توسط یونانیان باستان نگاشته شده که در آن دوران از دشمنان اصلی امپراطوری ایران بودند؟! «امپراطوری ایران» کتابی است درباره‌ی تاریخ ایران پیش از ورود اسلام که «دان ناردو» آن را نگاشته و «مرتضی ثاقب فر» به فارسی برگرداده است. در این کتاب نظراتی قاطع نمی‌یابیم چرا که مولف در پی آن نبوده است که مسئله‌ای مبهم یا تاریک را در این دوره روشن کند و بر نقطه‌های تاریک آن روشنایی بیفزاید. وی تنها به این اکتفا کرده که تاریخ هخامنشیان را تشریح کند و نگاهی اجمالی به آن بیاندازد. این کتاب ما را به درک درستی از امپراطوری‌های دوران باستان و رقابت‌ها و نبردهای آنان با یکدیگر و نیز درک روشنی از تاریخ تمدن پارس در دوران باستان قبل از ورود اسلام می‌رساند. تاریخی که برای پرداختن به تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و تاریخی ایران همواره به آن نیاز داریم.
بخش‌هایی از متن کتاب:
کوروش پیروزمندانه وارد شهر شد و نخستین اعلامیه رسمی خود را به این شرح صادر کرد: «منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان». کوروش با سقوط بابل، امپراطوری آن ازجمله تمام جنوب بین‌النهرین و بیشتر منطقه فلسطین را به امپراطوری خود افزود چنان‌که پهناوری آن از سواحل دریای اژه در غرب تا غرب هندوستان در شرق را شامل می‌شد. به گفته بوسانی «مدارا و تساهل دینی کوروش، رفتار بزرگوارانه و مهربانانه‌ای که با دشمن مغلوب خویش داشت… مهارت و قابلیت فوق‌العاده او به‌عنوان یک فرمانده جنگی، توضیح‌دهنده علت ستایشی است که همه جهان، حتی بابلیان و یونانیان، نسبت به کوروش بزرگ داشته‌اند»


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۴:۰۱:۰۰
پیشگفتار آیا یونان خوب و ایران بد بود
خاور نزدیک باستان چهار راه فرهنگ ها
مردی خردمند و با استعداد کوروش بزرگ امپراطوری ایجاد می کند
کمبوجیه و داریوش گسترش امپراطوری
شاهان رعایا و بردگان زندگی در ایران آن رو
گام نخست به سوی اروپا داریوش در برابر یونانیان
توانایی سترگ تحقق نیافته خشایارشا در برابر یونانیان
سایه کمرنگ امپراطوری بزرگ افول و سقوط ایران
زخم های التیام ناپذیر کهن ایران در گر قرن هاتگ ها کتاب صوتی