آموزش بازی های کودکانه به زبان انگلیسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این محصول چند بازی کودکانه در قالب کلیپ های شاد و زیبا به صورت شعر به کودک آموزش داده می شود.


مدت زمان : ۰۰:۲۲:۰۰
بازی حلقه
قایم باشک
دالی موشه
آنه مانه نوارا
پرش
پریدن به اطراف
پریدن با توپ بادی
خانواده‌ی انگشتی پاندا
حرکات هماهنگ
خوشحال بودن
باز و بسته کردنتگ ها بازی های کودکانه

مشاغل دانش آموز