آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمه


تــوضــیحــات
فــایل ها

همیشه دیدن فیلم های سینمایی برای فراگیری زبان انگلیسی بخصوص برای مکالمه توصیه می شود.

سینما زبان با نمایش 64 فیلم سینمایی زبان اصلی  و با جدیدترین تکنولوژی های تدوین با بیش از 5 ساعت و 48 دقیقه

آموزش 64 اصطلاح پرکاربرد زبان انگلیسی را در ذهن فراگیران زبان هک می کند. شما با دیدن این آموزش حتی توانمندی

این را پیدا می کنید. که کل فیلم یا مکالمات و متن های بلند انگلیسی را درک کنید.   


مدت زمان : ۰۵:۴۸:۰۰
آموزش اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسیتگ ها زبان آموزش زبان زبان انگلیسی اصطلاح انگلیسی اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی مکالمه انگلیسی اصطلاحات

مشاغل دانش آموز دانشجو زبان آموز مخاطب عام