ریاضی/حساب/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

به طور کلی ریاضی پایه هفتم شامل ۹ فصل و ۳ بخش اصلی است:

۱- بخش عمده کتاب یعنی ۶ فصل، در خدمت «حساب» هستند.

۲- فصل چهارم و ششم از «هندسه» می‌گوید.

۳- یک فصل از کتاب هم تحت عنوان «راهبردهای حل مسئله» وظیفه مرور ۸  فصل دیگر را بر عهده دارد.

✳️ «حساب» تمرین می‌کنیم تا ارزش اعداد را درک کنیم ،تقدم و تاخر‌ها را بشناسیم، اهمیت زمان و مکان را در ریاضیات و به طبع آن در زندگی دریابیم.

انتظار می‌رود که کسب مهارت در حساب ریاضی هفتم بتواند زمینه تلاش برای میل به اهداف سایر دروس و علوم مرتبط را ایجاد کرده و دانش‌آموز را در سریع‌ترین مسیر یادگیری در مقاطع بالاتر قرار دهد.

✳ ️امید است با فراگیری مباحث حساب و هندسه بتوانیم مهار‌ت‌های حل مسئله در این حیطه‌ها را هم به خوبی کسب کنیم و فهمیدن، قدرت بیان مسائل به زبان خود، خوب فکر کردن، تلاش برای شروع حل مسائل و در نهایت پشت‌کار که بنیان موفقیت محسوب می‌شود را تمرین کنیم.

روناک احمدی


عوامل : روناک احمدی

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
جزوه حسابتگ ها حساب

مشاغل پایه هفتم