پکیج جامع پرسپکتیو


تــوضــیحــات
فــایل ها

این پکیج که در ۴ جلسه آماده شده است

به آموزش صفر تا صد پرسپکتیو در انواع و اقسام آن و همچنین تاثیر هندسه مناظر و مرایا بر روی اسکیس خواهیم پرداخت.

۱: انواع و اقسام پرسپکتیو

۲:طیف خط و استفاده از خط کش

۳:مناظر و مرایا

۴:قالب های داخلی و خارجی پرسپکتیو

این پکیج را هر هفته یک روز ملاحظه کنید و تمرین ها را از طریق واتساء برای استاد غفوری جهت کرکسیون ارسال کنید.

۰۹۳۸۹۴۲۴۲۱۶ شماره واتساپ

 


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۴:۰۰:۰۰
انواع و اقسام پرسپکتیو
طیف خط و استفاده از خط کش
مناظر و مرایا
قالب های داخلی و خارجی پرسپکتیوتگ ها : اسکیس کروکی پکیج جامع پرسپکتیو

مشاغل : معمار مهراز