پکیج جامع پرسپکتیو


تــوضــیحــات
فــایل ها

این پکیج که در ۴ جلسه آماده شده است

به آموزش صفر تا صد پرسپکتیو در انواع و اقسام آن و همچنین تاثیر هندسه مناظر و مرایا بر روی اسکیس خواهیم پرداخت.

۱: انواع و اقسام پرسپکتیو

۲:طیف خط و استفاده از خط کش

۳:مناظر و مرایا

۴:قالب های داخلی و خارجی پرسپکتیو

این پکیج را هر هفته یک روز ملاحظه کنید و تمرین ها را از طریق واتساء برای استاد غفوری جهت کرکسیون ارسال کنید.

۰۹۳۸۹۴۲۴۲۱۶ شماره واتساپ

اپلیکیشن مهراز را از طریق سایتمون دانلود کید

mehraaz.com

/https://www.instagram.com/mohamadreza_ghafouri

/https://www.instagram.com/ghafouri_atelier


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۴:۰۰:۰۰
طیف خط و استفاده از خط کش
مناظر و مرایا
قالب های داخلی و خارجی پرسپکتیو
ترسیم کروکی برای بهبود پرسپکتیوتگ ها اسکیس کروکی پکیج جامع پرسپکتیو

مشاغل معمار مهراز