آشنایی با پرورش بلدرچین


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با اصول پرورش بلدرچین

آشنایی با تاسیسات و تجهیزات واحد پرورشی

آشنایی با مدیریت تولیدمثل و جوجه کشی

آشنایی با نحوه پرورش

آشنایی با مدیریت بهداشتی و مدیریت بیماری ها

آشنایی با تغذیه و مدیریت جیره پرنده

در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ایمیل زیر ارتباط برقرار فرمائید. باتشکر

rb907272@gmail.com


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها بلدرچین جوجه کشی

مشاغل پروزش بلدرچین