آموزش اکسل


تــوضــیحــات
فــایل ها

آموزش EXCEL 2013 فصل اول: مقدمه آموزش نصب اکسل اجرا و ورود به اکسل آشنایی با محیط Excel آشنایی با مفهوم سلول‌ها در اکسل انتخاب و پیمایش سلول‌ها پیمایش سلول‌های غیر همجوار وارد کردن اطلاعات در سلول‌ها 


مدت زمان : ۰۰:۱۵:۰۰
بخش اولتگ ها آموزش اکسل اکسل کارمند منشی