تقویت عضلات شکم


تــوضــیحــات
فــایل ها

آموزش حرکات تقویت عضلات شکم

مخصوص همه مشاغل و همه سنین بالا

انجام تمرینات تکرار 10 , 15 , 20 میباشد در 3 ست تکرار


عوامل : استاد صحت

قسمت اول حرکات شکمتگ ها : شکم ورزشکاران همه سنین تقویت عضلات مخاطب عام

مشاغل : مخاطب عام