اسکیس داخلی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بخش به بررسی اسکیس داخلی اصول ترسیم پرسپکتیو، انواع پرسپکتیو داخلی و نحوه چیدمان میپردازیم.

شما می توانید از طریق شماره واتساپ 09389424216 با استاد غفوری در هر جلسه مجازی تمرین های خودتون رو کرکیسون کنید.

و یا برای اطلاع بیشتر از کلاس های حضوری آتلیه غفوری صفحات اینستاگرامی زیر را دنبال کنید

https://www.instagram.com/mohamadreza_ghafouri/

https://www.instagram.com/ghafouri_atelier/


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۵۱:۰۰
بخش اولتگ ها اسکیس راندو آتلیه معماری غفوری

مشاغل معمار هنرمند طراح دانشجو