آموزش مهارت عشق ورزیدن در خانواده از زبان دکتر دوایی


تــوضــیحــات
فــایل ها

سال نو مبارک

در این ویدیوی کوتاه، دکتر دوایی توضیح می‌دهد که چگونه فقط با چند اقدام، برنامه‌ریزی سالانه برای گرمی و عشق در خانواده داشته باشیم.

 


عوامل : دکتر مهدی دوایی

مدت زمان : ۰۱:۲۰:۰۰
فهرستتگ ها خانواده روانشناسی عشق ارتباط عاطفی محبت احترام

مشاغل روانشناس